Obdough

Wat is ObDough

Lemsom IT Services levert het declaratieprogramma ObDough. Periodiek brengen we een nieuwe versie uit met bugfixes en/of nieuwe features in verband met

klantwensen of veranderde declaratiestandaarden.

Obdough is een declaratieprogramma voor eerstelijns echopraktijken voor het maken van declaraties van prestaties uit Astraia. Indien in Astraia wordt aangegeven dat de prestatie of verrichting rechtstreeks naar de verzekeraar kan worden verstuurd, zal Obdough de benodigde gegevens hiervoor uit Astraia overhalen. In Obdough worden de prestaties gebundeld en kan er een declaratie van gemaakt worden. Het declaratiebericht wordt gebouwd volgens de Vektis standaard. Het declaratiebestand kan vervolgens worden ingediend bij Vecozo.

Verkoop en Eerstelijns Support voor ObDough is belegd bij Sorgsaem B.V. in Amsterdam (leverancier Astraia).

Handleiding obdough mrt 2016

Meer info?
Servicedesk Sorg-Saem: 020 – 893 23 97
Logo SorgSaem

 

Releasenotes

ObDough maandag 08 januari 2018

Executable Version: 3.2.7.0

 • Obdough kan nu prijsafspraken vastleggen per verzekeraar. Per prestatie wordt eerst gekeken welke verzekeraar de patiënt had op behandeldatum en of er een prijsafspraak is voor die behandeling. Dan wordt deze prijs gekozen, zo niet, dan wordt de actieve standaard prijs uit de prijslijst gekozen.
 • Rapport “Declaraties” is aangepast; 1. Het veld “Partus datum” is niet informatief op dit rapport, daarom is het vervangen door “AstraiaId” (het clientid in Astraia). 2. Bij de prestatieregel is de Zorgverlener (de praktijk) vervangen door de Behandelaar (de echoscopist).
 • Bugfix prijs per prestatie per verzekeraar; bij overhalen werd prijs niet juist bepaald.
 • Fix; Combobox “Verzekeraar” in het prijzenscherm kon je niet leeg maken. Dit is opgelost, kies <Leeg> om het veld leeg te maken.
 • Fix; Combobox “Verzekeraar” in het prijzenscherm. Er werd niet het juiste Id opgeslagen. Hierdoor werd de verkeerde verzekeraar gekoppeld.
 • Fix: De juiste prijs wordt nu getoond in het scherm Prestatiesoort.
 • Fix: Bij het invoeren van een prijs bij een prestatie waren de begin- en einddatum niet verplicht, als je deze niet invult wordt de prijs nooit actief. De velden zijn nu verplicht gemaakt.
 • Fix: in het Astraia Config scherm werden twee velden met rode kruizen getoond. Dit is aangepast.
ObDough vrijdag 14 juli 2017

Executable Version: 3.1.31.0

 • Bugfix: Obdough loopt vast nadat je een Print Preview sluit. Dit treedt op als je Windows 10 gebruikt en na installatie van de Windows Creators Update (1703). Dit is nu opgelost.
 • Bugfix: Na installatie van versie 3.1.14 kreeg je bij sommige handelingen een error over een ontbrekende map in de AppData directory. Dit is nu opgelost.
 • Bugfix: De de-installatie wizard was in het Frans, is nu aangepast naar Engels.
 • Bugfix: Verwijzingen naar Scazl.com weggehaald uit Windows register. De functie “Uitpluizen” werkte niet meer, het bestand “eidefs.txt” was niet opgenomen in de build. Oude tarievenlijsten uit de build gehaald, alleen “ObDough tarievenlijst 2017.dat” toegevoegd, staat in de Obdough directorie.
 • Bugfix: De default installatiedirectory was in de hoofdmap van “C:\Program Files (x86)”, hierdoor kwamen de installatiebestanden op verkeerde plaats terecht. Dit is opgelost, de default installatiedirectory is nu “C:\Program Files (x86)\Obdough”, tenzij de gebruiker dit aanpast.
ObDough vrijdag 17 juni 2016

Executable Version: 3.1.14.0

 • New Features: Meerdere prestaties tegelijk ontkoppelen/koppelen: Als je een declaratie opent vanuit het declaratiescherm, en dan naar het tabblad prestaties gaat is het vanaf nu mogelijk om meerdere prestaties tegelijk te selecteren en te onkoppelen/koppelen. Indien je bijvoorbeeld een declaratie wilt maken met één specifieke verrichting, dan kun je de prestaties sorteren op prestatiecode en zo alle prestaties die je niet wilt declareren ontkoppelen. Je kunt alleen prestaties ontkoppelen die status ‘open’ hebben. Kies één prestatie om het ontkoppelscherm te openen, je dan meer mogelijkheden.
 • Het overzicht “Gedane declaraties” is aangepast: Vanaf nu is er een filteroptie ‘Prestatiecode’ bijgekomen. dit betekent dat indien je daar een prestatiecode opgeeft, je alleen de declaraties te zien krijgt waar minimaal die prestatiecode in voor komt. Indien je niets invult wordt deze filteroptie genegeerd. Dit is met name bedoelt indien je een bepaalde prestatie bundelt per declaratie.
 • Bugfix: De ‘Voldaan” knop in het Declaratiescherm, tabblad Prestaties werkte niet goed, de volgende regel werd niet geselecteerd. Dit is opgelost.
 • Bugfix: De ‘Ontkoppel” knop in het declaratiescherm, tabblad Prestaties werkte niet goed. Na opslaan van de ontkoppelreden werd de prestatie niet ontkoppelt. Dit is opgelost.
 • Bugfix: De knoppen in het patientenoverzicht werkte niet goed, prestaties waren niet te selecteren. Dit is opgelost. Bugfix: Bepalen van de inhoud van de kolom ‘Financieel” in het overzicht patienten werkte niet goed, dezelfde waarde werd ook in andere rijen getoond. Dit is opgelost.

 

ObDough maandag 06 juni 2016

Executable Version: 3.1.12.0

 • Bugfix: Oplossing voor retourcode 8207. Indien het prestatieID groter wordt dan 99999, dan past het niet meer in het veld referentienummer in het declaratiebestand en wordt afgekapt. Het declaratiebestand wordt dan afgewezen met retourcode 8207. Dit is nu opgelost.